Приблизително 60 процента искат въвеждане на РЕЛИГИЯ в училище

Около 60 на сто (57,8%) от участниците в изследване на общественото мнение одобряват въвеждането на предмета „Религия“ в училищата.

[ad id=“225664″]

Против са малко по-малко от една четвърт (24%). Делът на хората, които не вземат отношение (18%) не е голям, за да промени водещата нагласа. Така одобрението надминава две трети от гласувалите. 70,7% от българските граждани дават изключително ясен знак, че подобна инициатива намира по-широка подкрепа в обществото.  Яростната съпротива срещу опитите за цялостно и широко въвеждане изучаването на религия в училищата извън факултативните форми на обучение доказва не само, че „призраците на тоталитарното минало“ все още са живи и много активни, но и необходимостта Българската православна църква да им се противопостави веднъж завинаги, коментира авторът на изследването д-р Климент Христов, цитиран от сайта „Двери“.

[ad id=“263680″]
Социологическото проучване е подготвено в периода ноември 2009 – юли 2010 г. и е осъществено на терен между 27 март 2010 и 20 април 2010 г. Техническа обработка на данните е завършила същата година, а публикуването им за първи път в научно издание е в края на миналата година.
Изследването е национално, върху представителна извадка от 1197 души. Генералната съвкупност обхваща цялото градско и селско население на страната.

(Visited 2 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

image0 (9K)