Приличаме на германците, но по лошото – и те, и ние с най-малко деца спрямо възрастното население

В рамките на Европейския съюз най-нисък спрямо възрастните е броят на децата в Германия и България.

Тревожните данни от Европейската статистическа служба (Евростат) сочат, че през 2014 г. едва 13,1% от населението във Федералната република е било на възраст под 15 години. . Държавите с най-висок процент на подрастващо население са Ирландия (22%), следвана от Франция (18,6%) и Великобритания (17,6%). Като цяло делът на децата в повечето европейски страни ще продължава да намалява през следващите десетилетия. До 2050 г. едва в девет държави-членки той ще нарасне: Австрия, Белгия, България, Чехия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Словения и Швеция. С най-нисък процент на население в детска възраст ще останат Португалия и Словакия.

image0 (9K)