Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Чирпан с нов спечелен проект

Приключи обявеният от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема: „Обичам природата и аз участвам“ от Националната кампания „Чиста околна среда – 2016“.

От постъпилите 2 655 проекта, със заповед № РД-163/29.03.2016г. на Министъра на околната среда и водите, са класирани за финансиране общо 476 проекта на общини, детски градини и училища.

От 800 училища, подали заявления за кандидатстване, са одобрени и класирани за финансиране само 127. Между тях е и проектът на ПГСС – град Чирпан на тема: „Училищният двор – място за учене, отдих и спорт на открито“.

pgss_ch_125_resized

Проектът е на стойност 4 999,90 лв., като дейностите по него предвиждат облагородяване на училищния двор:

  • Обособяване на паркова зона пред училищната сграда и цветни градинки пред входа на училището;

  • Изграждане на алея на славата с табели от реализирани проекти;

  • Изграждане на алея на билките с учебно-познавателна цел;

  • Закупуване и засаждане на овощен посадъчен материал за училищните овощни градини;

  • Закупуване на лабораторен комплект за анализ на почвата: „Почва –основни характеристики и показатели“;

  • Изграждане на озеленен спортен кът за игра на открито с две тенис маси.

Предвидено е дейностите по проекта да започнат от месец май тази година, а крайна дата за реализиране на дейностите по Кампанията е 30.10.2016 г.

Финансирането по проекта и иновативните идеи на учителите и учениците от ПГСС – гр. Чирпан ще допринесат дворът на училището да се превърне в приятно място за учене, отдих и спорт на открито.


image0 (9K)