Работодателите в Пловдив и Русе ще назначават най-много работници и служители. За Стара Загора няма данни

Българските работодатели заявяват скромни намерения за наемане на служители през периода октомври – декември 2015 г. Сред тях 15% очакват повишение на числеността на персонала си, 10% предвиждат свиване, а 74% не прогнозират промяна. Това показва новото Обзорното изследване на Менпауър за заетостта в България през четвъртото тримесечие на 2015 г. Спрямо същия период на миналата година, перспективите за назначаване се подобряват с 2 процентни пункта, пише money.bg.

Според размера на предприятията

Участващите в проучването работодатели са разделени според размера на предприятието си в следните четири категории: микропредприятията имат по-малко от 10 служители; малките предприятия – от 10 до 49 служители, средно големите – от 50 до 249 служители, а големите – 250 или повече служители.

Във всички четири категории през следващото тримесечие се очаква увеличение на числеността на персонала, като най-силен пазар на труда се очертава при големите и средните предприятия – нетните прогнози за заетостта при тях са съответно +17% и +14%.

Спрямо предходното тримесечие перспективите за наемане са по-слаби с 3 процентни пункта при микропредприятията и с 2 процентни пункта при големите работодатели.

Сравнение по региони

През четвъртото тримесечие на 2015 г. се очаква числеността на персонала да нарасне във всичките пет изследвани региона. Най-силни намерения за назначаване на служители отчитат работодателите в Пловдив и Русе, с  прогноза за ръст на заетостта от 15%.

Стабилни темпове на наемане се предвиждат във Варна, където прогнозата е за +11%, докато в София стойността й е +8%. Най-слаба прогноза от +4% идва от бургаските работодатели.

В сравнение с третото тримесечие на 2015 г., изгледите за наемане на служители са с по 7 процентни пункта по-силни в два от петте региона – Русе и Варна. В София обаче работодателите отчитат спад в прогнозата с 4 процентни пункта.

Сравнение по сектори

В девет от десетте икономически отрасъла работодателите очакват да увеличат персонала си през четвъртото тримесечие на 2015 година.

Най-силен пазар на труда се предвижда в сектора на финансите, застраховането, недвижимите имоти и бизнес услугите и в производствения бранш, където нетните прогнози за заетостта са съответно +18% и +17%.

Стабилни темпове на наемане предвиждат работодателите в строителството, където прогнозата е за +11%, докато в минното дело стойността й е +10%.

Предпазливо оптимистични планове за наемане на персонал се отчитат в публичния и социален сектор и в хотелиерството и ресторантьорството, като и в двата сектора прогнозите са за +9%. Спад в числеността на персонала обаче очакват работодателите от сектора електричество/газ/ вода – там прогнозата е -6%.

Спрямо предходното тримесечие работодателите в пет от десетте икономически сектора съобщават влошаване в намеренията за назначаване на служители. Най-забележим спад – със съответно 7 и 4 пункта – бележат секторите транспорт, складове и комуникации и електричество/газ/вода, като същевременно работодателите в бранша на минното дело отчитат понижение от 3 процентни пункта.

В европейски мащаб България е сред първите четири страни с положителни нагласи за заетостта. Най-много работна ръка ще се търси у нас, в Румъния, Турция и Унгария. Най-тежко е положението в Гърция, Италия, Финландия и Франция, където фирмите, които ще са съкращават, са мнозинство. В световен мащаб най-много възможности за работа ще има в Индия, Тайван, Япония и САЩ, а най-малко – в Бразилия.

Обзорното изследване на Менпауър за заетостта през четвъртото тримесечие на 2015 г. е проведено под формата на интервюта сред представителна извадка от 750 работодатели в България. Всички анкетирани отговориха на въпроса: „Как очаквате да се промени общата заетост във Вашата фирма и регион през трите месеца до края на декември 2015 г. в сравнение с настоящото тримесечие?“

(Visited 10 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.