Милка Пиналска: Реторика на душата

Глаголът важен е. Глаголът!
Участниците могат да се сменят.
Невинаги каквото тегли волът
е важно, щом не го променя.

Обратното е знак крайпътен
и препинателен, или препъващ.
Мотивът да си малък и безплътен,
че да не можеш да потъваш

е пилотаж от някакво по-висше.
Глаголът те крепи, глаголът…
Тя, същността, ще се разнищи
и ще останеш само по парола.

И ясно е — не си си изречение.
Най-малко пък „такова“ — цяло.
Да светиш или в помрачение,
глаголът все е действие за Бяло.

Отвесна ос, небесваща върлина.
И образите могат да са разни…
Тъй както са дошли, ще си заминат.
Глаголът ти е цялото изказване.

Милка Пиналска
Из „Птици в нощта“


image0 (9K)