Сбъдва се десетилетната мечта на живущите в кварталите „Кулата“ и „Крайречен“ в Казанлък

Повече от 40 години кв. „Кулата“ и „Крайречен“ няма изградена ВиК –инфраструктура, което създаваше сериозни проблеми на жителите на двата квартала. През 2012 г. новото общинско ръководство, начело с кмета Галина Стоянова изработи проект за ВиК-инфраструктурата, а през 2013 г. реализира първите два участъка в кварталите с общински средства. Но тъй като бе необходимо доста сериозно финансиране за цялостно изграждане на ВиК-комуникациите в двата квартала, Община Казанлък положи усилия да намери възможности за външно финансиране. Със спечелването на проект  „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа на кв. „Кулата“ и кв. „Крайречен“ към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), Общината осигури 2 млн. 329 хил. 738 лв., което представлява 100% външно финансиране на обектите. В двата квартала ще бъде изграден водопровод с дължина 4879 м и канализационна мрежа с дължина 3753 м. Общата дължина на изградените нови тръбопроводи е 8,632 км. В момента обществената поръчка се проверява от ПУДООС и до края на април се очаква да бъде обявена за избор на изпълнител на дейностите.

„Тези два обекта са много важни за подземната инфраструктура на Казанлък. Почти три милиона лева да дойдат извън общинския бюджет е достатъчно голям финансов ресурс, за който можем да сме благодарни на държавата и правителството, че оценява значимостта на нашата община“, коментира днес на пресконференция кметът на община Казанлък Галина Стоянова. Според управителя на „ВиК“ ЕООД – Стара Загора инж. Румен Райков, Община Казанлък е първата цялата област, която получава пари от Предприятието за управление на дейностите по околната среда и водите и това се дължи на упоритостта и целенасочената работа на общинското ръководство и на кмета.

image0 (9K)

С реализацията на този проект се сбъдва десетилетната мечта на живущите в кварталите „Кулата“ и „Крайречен“ да имат изградени водопровод и канализация – нещо, което досега не е направено тук, откакто съществуват кварталите.

(Visited 1 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!