СДС-София иска непартиен кандидат за президент на РБ

На свое заседание Градският съвет на СДС-София единодушно реши, че е целесъобразно РБ да има  единна кандидат - президентската двойка от 
непартийни фигури, с авторитет в обществото, консенсусно избрани от ръководствата  на партиите в РБ.
На следващото заседание на НИС на СДС, председателят на СДС-София Любен Петров, ще запознае националното ръководство на синята партия с 
решението на градската организация.

Градският съвет на СДС – София почете 90-тия рожден ден на дългогодишния член и активист на партията Методи Спасов и му връчи грамота за
заслуги за промяната на България към свобода и демокрация.

image0 (9K)