S&P потвърди рейтинга на България със стабилна перспектива

S&P потвърди рейтинга на България със стабилна перспектива

Снимка: Pixabay

Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута ‘BBB/A-2’. Перспективата пред рейтинга остава стабилна, съобщиха от пресцентъра на Министерство на финансите.

От рейтинговата агенция очакват, че военният конфликт Русия-Украйна ще причини шок на българската икономика и вследствие на това реалният растеж на БВП през 2022 г. ще се забави до 1,6% (спрямо 4,3% в прогнозата им от месец ноември), а бюджетният дефицит ще се удвои до 5% от БВП.

От S&P отбелязват, че силните външни и фискални баланси на България ще помогнат за смекчаване на този шок, а стабилният приток на трансфери от ЕС ще подкрепи растежа в средносрочен план.

Стабилната перспектива отразява очакванията на S&P, че българската икономика няма да претърпи големи външни или фискални дисбаланси. По-скоро шокът върху икономиката, по линия на военния конфликт, ще бъде временен и икономическият растеж ще се засили от 2023 г., подкрепен от притокa на трансфери от ЕС. S&P очакват това да ограничи нарастването на консолидирания държавен дълг, който ще остане нисък в международен план.

Според S&P българската икономика ще бъде засегната от конфликта в Украйна поради високата инфлация, която ще доведе до намаление на разполагаемия доход, по-ниско доверие на бизнеса и потребителите в страната, както и вторични ефекти, произтичащи от по-ниската икономическа активност на най-важните търговски партньори на страната в ЕС.

Още по темата

От рейтинговата агенция оценяват, че ситуацията, свързана с прекъснатите доставки на газ от Русия за България, остава управляема поради продължаващите усилия за диверсификация на доставките и оставащите запаси от газ, които са ниски, но все пак достатъчни. Въпреки това S&P считат, че високите и растящи нива на инфлация представляват предизвикателство за правителството.

Увеличава се натискът върху публичните финанси, но нетният държавен дълг остава под 20% от БВП и осигурява достатъчно пространство за провеждане на политика.

S&P отбелязват също, че външните рискове са управляеми въпреки нарастващите дефицити по текущата сметка на фона на покачващите се цени на храните и енергията и бавното възстановяване в туристическия сектор.

От рейтинговата агенция очакват, че в периода до 2025 г. притокът на средства от предишната и настоящата Многогодишна финансова рамка на ЕС, както и допълнителните средства по новия инструмент „Следващо поколение ЕС“, ще осигурят солидна основа за укрепване на икономическия растеж.

Рейтинговата агенция би повишила кредитния рейтинг при присъединяването на страната към еврозоната, както и при съществено подобрение на баланса по текущата сметка. От S&P отбелязват, че биха понижили рейтинга в случай, че военният конфликт в Украйна доведе до ограничаване на икономическия растеж на България в средносрочен период.

https://www.investor.bg/

(Visited 20 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!