НОИ преведе на първите 68 фирми средствата от схемата 60/40 за запазване на заетостта

От Националния осигурителен институт (НОИ) преведоха общо 274.3 хил. лв. на 68 работодатели за 1065 лица. От общата сума 230.3 хил. лв. са компенсации, а 44 хил. лв. са осигуровките. Осигурителният институт представи и пълния списък на одобрените фирми за месец март.

Компенсациите се изплащат за работници и служители при работодатели, определени от Агенция по заетостта като отговарящи на условията на Постановление на Министерския съвет № 55 от 30 март 2020 г., за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Компенсациите се изплащат поотделно за всеки месец, след изтичането на съответния месец. При изчисляването им НОИ извършва проверки за наличието на трудово правоотношение с работниците и служителите преди датата на обявяване на извънредното положение – 13 март 2020 г., и съответно дали правоотношението не е прекратено след тази дата.

За периодите на ползване на неплатен отпуск и отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст, компенсации не се изплащат.

 

(Visited 6 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.