Етикет: закон за енергийната ефективност

Информационен ден относно Закона за енергийната ефективност, организиран в Стара Загора с активното участие на ЦИЕС

На 14 ноември 2017 г. в хотел „Сити“, Стара Загора, се проведе Информационен ден, посветен на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). Събитието беше подготвено и организирано от „Център за изпитване….

Информационен ден за новите моменти по Закона за енергийна ефективност

Търговско-промишлена палата – Стара Загора, Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС), съвместно с Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) организираха в хотел „Сити” в Стара Загора информационен ден свързан….