Етикет: помощ

Фондация дава 20 стипендии за ученици и студенти в неравностойно положение

Проект „Постигам по-висок успех” насърчава с месечни стипендии: ученици с нарушено зрение; лишени от родителски грижи; живеещи в приемни семейства в страната; студенти първокурсници – лишени от родителски грижи и….

Защо сдружение „Самаряни“ се казва така

[ad id=“263680″] “Самаряни” възниква като неформално обединение на група млади хора от град Стара Загора, които решават да помогнат на десетките деца на улицата в града. В края на октомври….

2:00 На 23 януари е създаден Старозагорски окръг

На 23 януари 1959 година е създаден Старозагорски окръг, включващ Старозагорска, Чирпанска и Казанлъшка околии. Просъществува като административна единица до 1987 година. На 23 януари 1990 година е учреден клуб….