Етикет: животно

Кое животно ще видите най-напред? Опознайте себе си!

Кое животно ще видите най-напред? Опознайте себе си! Този тип тестове са основани на механизмите на мозъка максимално бързо да формира образ. Това е образ, чиите връзки в подсъзнанието са….

Кой има най-голям мозък спрямо тялото си?

Животното, чийто мозък е най-голям в съотношение към тялото има размер една четвърт от цялото тегло. Нещо повече, освен главния мозък има и няколко допълнителни мозъка, които са разположени по дължината….

Всяко домашно куче вече ще трябва да е с микрочип

Задължително ще се поставя микрочип на всяко куче, което се регистрира от стопанина му. Досега след регистрация на домашния любимец при ветеринарния лекар, кучето можеше или да бъде татуирано, или да….

Колко животни виждате на снимката?

Животните притежават уникалната способност да се крият едни от други. Много от тях имат тяло,изпъстрено с различи шарки и цветове,които наподобяват цвета на мястото,което обитават. Това е защитна окраска,която скрива….

Коалите не пият вода

[ad id=“225664″] Коалата е единственият запазен представител на семейство Коали. Тя e живеещо по дърветата двуутробно растителноядно животно. [ad id=“236993″] Среща се по източното крайбрежие на Австралия от района на….