Ученици от Търговската гимназия – достойни посланици на Стара Загора и България в Лондон

Двадесет ученици от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски”, град Стара Загора проведоха професионалния си стаж в Ей Ди Си Колидж, Лондон, Обединено кралство Великобритания. Практическото обучение се проведе от 22 март до 5 април 2015 година.
Основната цел на този проект по програма „Еразъм+“ е надграждането и подобряването на ключови практически знания и умения на учениците в интеркултурна среда чрез провеждането на производствена практика в чужбина. Проектът беше разработен в съответствие със Стратегията за развитие на професионалното образование 2014-2020 година на Европейската комисия, която дава приоритет на качествената подготовка на младите хора с цел тяхната адекватност към изискванията на трудовия пазар.

В проекта учстваха 10 единайсетокласници от специалността „Икономическа информатика“ и 10 ученици от 12 клас от „Бизнес администрация“. Техни наставници бяха преподавателите инж. Елисавета Банова – старши учител по информатика и програмиране и Златка Тодоврова – старши учител по английски език. Мониторинг по проекта проведе директорът на Търговската гимназия Снежана Танева.
Провеждането на професионалния стаж се осъществи по програма за обучение, съвместно разработена от Ей Ди Си Колидж и Търговска гимназия. Работната програма беше съобразена с изучаваните предмети в рамките на професионалното направление.
За учениците това беше първият европейски проект, чрез който получиха практическо професионално образование в чужбина, разказа за zarata.info Златка Тодорова. На стажантите бяха поставяни интересни задачи от различно естество с висока степен на трудност, но винаги тясно свързани с техните знания по информатика, микро и макроикономика, маркетинг и мениджмънт.

В работната програма бяха включени посещения на исторически забележителности, музеи и атракции на Лондон. Всички ученици и учители бяхме впечатлени от културно-историческото наследство на Англия, сподели Тодорова.

Получените знания по време на реализирането на проекта, а също така и придобитите практически умения бяха валидирани чрез издаване на сертификат „Европас мобилност”, както и сертификат за проведен професионален стаж в реална бизнес среда.

Сега, когато проектът приключи, можем смело да кажем че резултатите са вече факт. Учениците повишиха и усъвършенстваха практическите си компетентности, знания и професионални умения, които да използват в бъдещото си кариерно развитие. Доволни сме, че успяхме да популяризираме българските култура и традиции чрез фолклорна програма и невероятен филм за Стара Загора и България при посрещането ни в Ей Ди Си Колеж, Лондон.

Директорът на колежа, Александър Шимел, мениджърът по образование и менторите от Ей Ди Си Колидж, които работиха с учениците, дадоха отлична оценка за тяхното ниво на владеене на английски език, за работата и поведението им. Нарекоха ги достойни посланици на град Стара Загора и България и им пожелаха да бъдат все така упорити, трудолюбиви, успешни и усмихнати.


image0 (9K)