Условия за ползване

Правила за ползване на сайт ЗАРАТА:

Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

ЗАРАТА разрешава свободно препечатка на публикуваните в него материали (текст и снимки), но при условие, че източникът на информация е посочен от ползвателя и отбелязан с активен линк.

ЗАРАТА не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, но без гаранция от страна на ЗАРАТА за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.