УСМИВКАТА НА АЛМА МАТЕР

ЧЕТЕМ СТАРИТЕ ВЕСТНИЦИ

 В-к „Септември” бр.100, 1980 година

 

 logo_uni-bordo1

УСМИВКАТА НА АЛМА МАТЕР

С края на кандидат-студентска офанзива заглъхнаха страховете и вълненията, надеждите и разочарованията, родителските тегоби и стресове. И тази година Алма матер – „майката хранителка” на студентите от всички времена, беше благосклонна към най-добрите, към отлично подготвените. Естествено най-щастливи са тези, които си извоюваха място под нейното крило. В края на дългия маратон те излязоха победители. Несполучилите вероятно ще опитат силите си и догодина. „Туристите” също не губят кураж, тъй като, залагайки със затворени очи, те почти не се надяват на нищо.

И така, как изглеждат под ред нещата?

Райна НАНЕВА, инспектор в учебния отдел на Висшия института по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора: „Веднага трябва да кажем, че тази година бе проявен подчертан интерес към нашето висше учебно заведение. При нас постъпиха 1757 кандидат-студентски молби. С тази цифра бележим ръст с 400 души в сравнение с миналата година. Явиха се кандидати от цялата страна. Преобладаваха дипломите с много добър и отличен успех. Добрата подготовка на много от кандидат-студентите пролича и в резултатите от конкурсния изпит. Така например тази година най-ниският бал при кандидат-студентките, които се състезаваха на общо основание, е 29,10 при 30.00 максимален.

Наложи се да се направи „отстъпление” от предварителния план за кандидат-студентките за специалността ветеринарна медицина с оценка 6.00 от приемния изпит по биология и 6.00 – оценка по биология от дипломата. Бяха приети направо 24 вместо 21 отличнички от конкурсния изпит.

Увеличение бележи тази година и балът при задочниците по специалността зоотехника само за работещи в селското стопанство. Така първият в списъка е класиран с бал 28,97 при 30,00 максимален, а последният – с бал 21,89.”

А ето и справката върху оценките на явилите се 1692 кандидати във ВИЗВМ:

Оценка 6,00 са получили 57

от 5,5- до 5,99 – 171

от 4,50 до 5,49 – 276

от 3,50 до 4,49 – 327

от 3,00 до 3,49 – 191

оценка 2,00 са получили 670 души, което прави 39,60 на сто от всички кандидати.

Ето как проф. Онуфри НЕЙЧЕВ, зам.-ректор по учебната част, обобщава тези резултати: „Независимо, че въпросите по биология на приемния изпит бяха много сериозни, процентът на отличниците е много висок, което пък дава възможности ние да покрием нуждите на института с тях. Успяхме да създаден отлична организация за провеждане на самите изпити. 91 зали в различни училища в града бяха на разположение на кандидат-студентите. Те имаха възможност да работят върху зададените теми четири часа. Запази се пълна анонимност на всяка писмена работа, която се преглежда задължително от двама членове на изпитната комисия, които я оценяват независимо един от друг. При разлика по-голяма от половин единица работата се преразглежда от трето лице в присъствието на председателя на комисията по проверката.”

Ето че в списъка на новоприетите студенти четем имената на двама истински щастливци – Анета Плачкова от с. Кесарево, Великотърновски окръг, приета в специалността зоотехника, и Димитър Рачев от с. Баба Тонка, Търговишки окръг – в специалността ветеринарна медицина. Те идват в института без конкурсен състезателен изпит като носители на златна значка от движението за ТНТМ за тяхната разработка „Нови изследвания върху биологията и борбата с вариатозата по пчелите”.

Най-голям брой кандидати в сравнение с другите години, най-висок бал по приемането на студентите във ВИЗВМ – всичко това безспорно удовлетворява. Но може би не без основание се прокрадва и вълнението на проф. Нейчев, което той сподели: „Въпреки хубавите успехи от тазгодишния прием, които искрено ни радват, от опит ние не може да останем безразлични към въпроса дали всички тези кандидат-студенти са дошли при нас от истинска любов към ветеринарната медицина. И по-нататък, въпреки техните завоевания в учебния процес, дали няма да останат чужди на самата професия. Въпросите са много сложни, но те независимо от всичко са свързани с правилната ориентация в този род професия. Дали сегашните студенти ще се влюбят в нея. Тази редица от въпроси не свършва дотук. Защото бихме поставили и един друг въпрос: а ще съумее ли институтът да даде всичко на своите питомци за тяхната бъдеща пълноценна реализация в професията?”

Наистина нелеки и не случайни проблеми, защото отговорът е в това – какво в крайна сметка ще получи обществото.

Засега всичко остава под покровителствената усмивка на Алма матер с благословията: „На добър час, първокурсници!”

Донка ЙОТОВА


image0 (9K)