В „ПОЧИВКА” ЛИ СА НОВАТОРИТЕ?

В-к „Септември” брой 97, 1980 година

● СВОЕОБРАЗНИ „РЕКОРДИ” ● САМО ОТ ДВЕ ПОДЕЛЕНИЯ – 60 000 ЛЕВА ПО-МАЛКО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ ● С „ПРИНОС”… В „МИНУСИТЕ” НА РАВНОСМЕТКАТА

image0 (9K)

През първото полугодие в производствените поделения на СМЕК „Марица-изток” бяха внедрени 67 рационализаторски предложения с планов икономически ефект 264 186 лева. Не ще и дума, тези цифри са внушителни, но постиженията на творците на техническия прогрес са все пак значително по-скромни в сравнение с изискванията и мащабите на рационализаторската дейност в комбината.
Шестмесечният план за внедрените рационализаторски предложения е изпълнен 78 на сто, а за икономическия ефект – 68 на сто. В сянката на тези проценти, колкото и рехава да е тя, обаче се спотайват някои колективи, които приключиха полугодието с един своеобразен „рекорд”. В рудник „Трояново-1” в дирекцията за изграждане на обекти към СМЕК „Марица-изток” не е предложено и не е внедрено нито едно рационализаторско предложение!
В инвеститорската дирекция могат да се оправдаят с това, че колективът е малък и рационализаторите се броят на пръсти. Как обаче ще се обясни пълната „почивка” на новаторите-миньори и ръководството на рудник „Трояново-1”, в който работят над 2 000 души?
През полугодието в рудника трябваше да бъдат подадени 16 и внедрени 8 рационализаторски предложения с 45 000 лева планов икономически ефект. Разчиташе се 15 000 лева планов икономически ефект да бъде отчетен и от рационализаторската дейност в инвеститорската дирекция. Или само тези два колектива лишиха комбината от 60 000 лева планов икономически ефект за първото полугодие!
Свой значителен „принос” в минусите от полугодишната равносметка на рационализаторската дейност в СМЕК „Марица-изток” имат и миньорите от рудник „Трояново-3”, и обогатителите от Брикетната фабрика. В рудника са внедрени само 2 от планираните 7 рационализаторски предложения, а вместо 50 000 лева планов икономически ефект е отчетен само 1 813 лева. Във фабриката картината е малко „по-добра” – вместо 4 е внедрено само 1 предложение с икономически ефект 4 975 лева при план 30 000 лева.
Не могат да се похвалят с успехи и творците на техническия прогрес от ТЕЦ „Първа комсомолска”, които изпълниха плана си за внедрените предложения 50 на сто, а за икономическия ефект от тях – 26,5 на сто.
Анализът на резултатите от полугодието налага и още един твърде неприятен и тревожен извод – намалява масовостта на рационализаторското движение. За отчетния период в комбината са постъпили на работа около 1 000 нови работници, ръководители и служители, а броят на хората, направили рационализаторски предложения, се е увеличил само с … 3 души. Има отлив и в активността на рационализаторите – през първото полугодие на 1979 година са подадени 182 рационализаторски предложения, а през тази година – само 153.
Тези сериозни неблагополучия и неблагоприятни тенденции в развитието на рационализаторската дейност са известни на ръководството на СМЕК „Марица-изток”. Трябва да се признае, че са вземани и мерки за подобряване на работата. На своето заседание през април комбинатският технико-икономически съвет (ТИС) разгледа и обсъди задълбочено състоянието на рационализаторската дейност през първото тримесечие в присъствието на председателите на ТИС от поделенията. През юни беше повторно разгледано състоянието на работата в рудник „Трияново-1” и Брикетната фабрика, където през второто тримесечие не настъпи очакваната положителна промяна в резултатите от рационализаторската дейност. По предложение на ТИС на комбината беше потърсена административна отговорност от инж. Цаньо Димитров – председател на ТИС в рудник „Трояново-1”. Тези мерки бяха последвани от известно подобрение, но то съвсем не е достатъчно и не дава никаква гаранция, че СМЕК „Марица-изток” и всички негови поделения ще изпълнят годишните си програми за развитието на изобретателската и рационализаторската дейност.
По традиция новаторите от комбината отчитат винаги по-добри резултати през второто полугодие и най-вече през последното тримесечие на годината. Наложително е обаче те да се откажат от този свой „навик” през тази година. Защо? Причината е много проста – за да се изпълни годишната програма на комбината, през второто полугодие трябва да бъдат внедрени още 103 рационализаторски предложения с 525 000 лева икономически ефект. Ясно е, че това не може да стане за един-два месеца. „Почивката” на рационализаторите в повечето поделения на комбината трябва да бъде прекъсната. Необходимо е ТИС на поделенията и отговорниците за развитието на рационализаторската дейност да активизират своята организаторска работа и да осигурят условия за ритмичното изпълнение на плана по всичко показатели. На традиционния „финален щурм” повече не бива да се разчита!

Стоян РАДИЧЕВ
(кор. На в. „Септември”)

(Visited 2 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!