НАЙ-НОВИ:

ВиК Стара Загора търси доставчик на хоризонтални канализационни помпи за сух монтаж

„ВиК” ЕООД град Стара Загора обяви обществена поръчка за доставка на хоризонтални помпи за сух монтаж необходими за ПСОВ Раднево. Водата, която е необходимо да бъде препомпена от тези помпи е сурова (непречистена) смесена отпадъчна вода, преминала само през греблова решетка с процепи от 40 мм между прътите. Ел. двигателите на центробежните помпени агрегати за сух монтаж следва да са за напрежение 3x400V, монтирани на обща рама с помпата или моноблок с клас на ефективност минимум IЕЗ и степен на защита IP55. Участникът ще оферира цена за един брой помпа, като общата стойност на договора ще се образува, като оферираната цена се умножи по две.

Номер: 00397-2016-0004.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14 март 2016 година. Мобилната версия на ЗАРАТА - ТУК

Най-нови