А

Личностите на Стара Загора в „Кой кой е“ са подредени по азбучен ред, а не по време или значимост. Целта е създаването на местна „Уйкипедия“, която всички заедно да попълваме, запазвайки старозагорци завинаги живи.

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О

 

П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я

Аврам Илиев ПЕТКОВ, проф. дсн; 21. 04. 1933 г.; зооинженер; висше образование; научно направление: работи в областта на физиология на храносмилането при преживни животни. Защитил кандидатска дисертация през 1970 г. и дисертация за присъждане на образователно-научна степен Доктор на науките“ през 1982 г. Член на научния съвет по животновъдство и негов председател (1991-1999 г.). Член на Академичния съвет на Съюза на учените, на Дружеството на физиолозите в България, на Съюза на зооинженерите в България. Дългогодишен декан на Зооинженерния (1979 г.-1987 г.) и Аграрния факултет (1993-1997г.); ръководител катедра „физиология на животните“ (1987 г. 1991 г.); рьководител катедра „Физиология на животните (1991 г.- 1999 г.) при АФ на Тракийския университет; ръководител на 2 научни проекта към националния фонд за научни изследвания. Участвал в 5 национални и 1 международен изследователски проекти


adem shukriev_resizedАдем Мехмедов Шукриев

Роден на 17 ноември 1962 г. в Казанлък, в семейството на Мехмед Юсеинов Шукриев и Атике Адемова Гро­шарова. Има сестра Мели. Завършва ОУ „Отец Паи­сий” в село Х.Димитрово, Старозагорско и ТЕТ „Г.С.Раковски” в Стара Загора. Работи в Казанлък, Хас­ково и Стара Загора. Танцьор-солист е в АНПТ „Зор­ница” (1978 – 1991). Участва с ансамбъла в концерти в града и страната и в турнета до – Молдова, Украйна, Чехословакия и Естония. Има съпруга Гюлвер и син Мерт.


Албена Катева МЕЧЕВА; 10.03.1971 г., Стара Загора; преподавател по български език и литература; висше образование


Александър ЙОСИФОВ, проф.; 15.12.1940 г., София; завършва физика в ПУ „П. Хилендарски“, завършва СМУ „Д. Христов“ във Варна и Българска държавна консерватория. Създал е множество музикалносценични творби, от които 10 за деца. Носител е на 17 международни награди. Почетен гражданин на Стара Загора от 2000 г.


Алексей Димитров СТОЕВ, д-р на физичните науки; 15.12.1952 г., гр. Пазарджик; астрономия; висше образование специалност физика; постижения: доктор на науките, автор на повече от 100 публикации в областта на астрономията, археоастрономията и спереологията; участник в международни научноизследователски експедиции; от 1992 год. председател на Туристическо дружество „Сърнена гора“ Стара Загора и член на Управителния съвет на Българския туристически съюз.

Хоби: спелеология, пътешествия

Девиз: Пътувай, защото животът е кратък.


Ангелина Георгиева КАНТУРСКА; 28.05.1967 г.; инженер; висше образование


Андрея АНДРЕЕВ; 27.08.1939 г., Стара Загора; лекар; има над 100 публикации, включително в международни списания. Член е на Европейското дружество по съдова хирургия, на Американския колеж по Ангиология.


Ангел Борисов ПОПОВЯНСКИ; 16.10.1942 г., с. Продановци, Самоковско; инженер металург; висше образование металургия на черните метали

Хоби: да работи

Девиз: Прави каквото трябва, пък да става каквото ще.


anelia genova_resizedАнелия Богданова Генова

Родена на 9 юли 1980 г. в Стара Загора, в семейството на Богдан Петков Богданов и Минка Йорданова Най­денова. Има сестри – Корнелия и Даниела. Завършва III-то ОУ „Кольо Ганчев”, Строителен техникум в града и Университет по архитектура, строителство и геодезия в София. Работи в строителен холдинг „Трейс Груп Холд” в Стара Загора. Танцьор е в АНПТ „Зорница” (от 1997). Участва с ансамбъла в концерти в града и страната. Има съпруг Гено.

*Съпругът ѝ Гено е танцьор.


Анелия Герчева РАДЕВА; икономист; висше образование

Хоби: отглеждане и подреждане на цветя.

Девиз: Поправяй миналото, ръководи настоящето, предвиждай бъдещето.


Анна Асенова КОСТОВА-КОНСТАНТИНОВА, д-р; 26.01.1968 г., Стара Загора; лекар, специалист кожни и венерически болести; висше образование

Хоби: пътешествията

Девиз: Рискувай, за да спечелиш.


Ани Димова ЗЛАТЕВА; 11. 03. 1971 г., Хасково; художник; висше образование.

Хоби: поезия, архитектура.


anna mincheva_resizedАнна Димитрова Минчева

Редена на 2 юли 1958 г. в Ямбол в семейството на Ди­митър и Радка Боневи. Има братя Ангел и Минко.

След завършване но основното си образование учи в СМУ „Филип Кутев“ -специалност тамбура в Котел.

Работи по разпределение в ДФА, Търговище, а след това е артист-оркестрант-тамбурист в ДФА „Загоре“- Стара Загора от 1979 г. и участва в турнетата му в СССР, Франция, Германия и др.

Участва в много концерти на АНПТ „Зорница“ в града и страната и в записи на оркестър „Зорница“ в Радио Стара Загора.

Има съпруг Цветан и син Петко.

** Баща ѝ Димитър е кларнетист, а майка ѝ Радка е добра изпълни­телка на народни песни. Брат и Ангел е също кларнетист, завършил

Държавна консерватория, София и дълги години – преподавател по кларнет в НУМСИ „Христина Морфова“ Стара Загора.

Съпругът и Цветан е акомпанятор – тамбурист в АНПТ „Зорница“ – участник в сватбарски оркестри като: „Детелини“, „Настроение“, „Ав­лигите“ и др. Той е предпочитан тамбурист в концертните изяви на много изтъкнати музиканти.

 

antoaneta petkova_resizedАнтоанета Пейчева Петкова

Родена на 30 септември 1960 г. в Стара Загора, в се­мейството на Пейчо Георгиев Пейчев и Пенка Йорда­нова Георгиева. Завършва IX-то ОУ „Веселин Ханчев” в града и Средно музикално училище „Филип Кутев”, специалност гъдулка, в Котел. Акомпанятор-гъдулка е на оркестър „Зорница” в Стара Загора (от 1980). Учас­тва с ансамбъла в концерти и турнета в страната и чужбина. Наградена е с дипломи на Първи, Втори, Трети и Четвърти събор на гъдуларите в Гълъбово, с юбилейна грамота „30 години ан­самбъл „Зорница” и с Почетен диплом – сребърен, за изпълнителско майсторство, в прослава на читалището и българските народни тра­диции у нас и в чужбина. Има съпруг Петко.

*Баща ѝ Пейчо е гъдулар и ръководител на оркестър „Зорница”.


antoaneta doncheva_resizedАнтоанета Христова Дончева

Родена на 2 септември 1968 г. в Стара Загора, в семейст­вото на Христо и Тянка Черъкови. Има брат Генчо. За­вършва IV-то ОУ „Kирил Христов”, Първа прогимназия и гимназия „Ив. Вазов” в града. Хореограф е в ансамбъл „Лудогорче” в Разград, технически сътрудник на пар­тия „Новото време” и журналист на вестник „Наблюда­тел” в Стара Загора. Танцьорка-солистка е първа кате­гория в АНПТ „Зорница” (от 1980). Участва с ансамбъла в концерти в града и страната и в турнета до Чехословакия, Естония, Сърбия, Гър­ция и Турция. Наградена е със златен диплом. Има съпруг Деан, дъ­щеря Дамяна и син Генади.

*Баща ѝ Христо е кавалджия, а майка ѝ Тянка – народна певица.


antonii zdravkov_resizedАнтоний Митков Здравков

Роден на 2 октомври 1996 г. в Стара Загора, в семейството на Митко и Силвия Иванови. Има сестра Ралица. Завър­шва ОУ „Самара” и учи в ПГЕ „Джон Атанасов” в града. Танцьор е в АНПТ „Зорница” (от 2002). Участва с ансам­бъла в концерти в Стара Загора и страната.

*Солист е в танците – „Любовта на ратая”, „Гергьовден” и др.


Антония Иванова ПРОЙКОВА-ПЕЦЕРСКА; 09.09.1964 г.; агроинженер; висше образование

Хоби: туризъм

Девиз: Човек е доволен от себе си, когато вземе правилното решение в подходящия момент.


aleksandar aleksandrov_resizedАлександър Райчев Александров

Роден на 31 май 1996 г. в Хасково, в семейството на Райчо и Минка Димитрови. Има сестра Ивелина. За­вършва ОУ „Ив.Вазов” в Свиленград, ТВМ „Ив.П.Павлов” в Стара Загора и учи в Тракийския университет, специалност ВМВ, в града. Танцьор е в АНПТ „Зорница” (2012 – 2014). Участва с ансамбъла в концерти в Стара Загора и страната.

*Солист е на „Жеравненски танц”.


АЛЕКСАНДЪР ЕКЗАРХ

/Александър Стоилов Боев – Бейоглу/

1812-1891

Роден в Стара Загора. Учи в гръцкия лицей (т.нар. Бейска академия) в Букурещ, в немската гимназия в Будапеща, и в Медицинския факултет в Париж. Издава и редактира „Цариградски вестник“ (1850-1860). Съветник в турското посолство в Париж (1866-1876). Чрез прокламации, писма и мемоари запознава европейската общественост с положението на българския народ. Бележит възрожденски просветител. Дарител и спомоществувател за изграждането на българското модерно образование. Един от кандидатите за Княз на Княжество България (1879 и 1886). Почетен член на БКД (дн.БАН). Кавалер на орден „Св. Александър“ ст. (1889).


Александър Иванов ПАВЛОВ, д-р; 06. 02. 1955 г.; ветеринарен лекар; висше образование; научно направление: контрол на хранителните продукти от животински произход. Има издадени над 50 научни статии. Съавтор е на учебници и учебни помагала в областта на ветеринарно-санитарната експертиза. Специализирал е в Испания, САЩ и Белгия. Член е на ред. колегията на списание „BYVM“.

Хоби: свири на китара; туризъм.


Александър Николов МАРУЛЕВ; 09.05.1954 г., Стара Загора; оперен певец; висше образование – Музикална академия; през 1991 год. специализира в академията на Борис Христов в Рим. Лауреат на международни конкурси в Италия през 1990 г. и 1991 г. Член на Ротари клуб.

Хоби: техника, строителство


Алида Тодорова БОНЕВА; 08. 09. 1956 г. София; балерина; завършила е ДХУ – София през 1976 г. Поставя танците и танцува в оперите и балетите „Лауренсия“, „Чиполино“, „Тривърхата шапка“, „Равноденствие“, „Дон Кихот“ и др.


Анна Константинова ВЕДРИЧКОВА; 24. 10. 1965 г., Стара Загора; инженер-икономист; висше образование


АНАСТАСИЯ ТОШЕВА

1837-1919

Родена в Стара Загора. Завършва образцовия девически пансион на г-жа Васильова в Одеса (1850- 1857). Създава в Стара Загора първото Класно девическо училище (1863). Основава женското дружество „Майчина любов“ (1869). След Освобождението е директорка на Областната девическа гимназия „Княгиня Мария Луиза (наричана „Марийнската гимназия“) в Стара Загора.


Ангел Петров ДРАГНЕВ; 05.08.1965 г., Стара Загора; висше образование ПУ „П. Хилендарски“ – биология


Анелия Димитрова ДРАГНЕВА; 30.08.1969 г., Стара Загора; педагог; висше образование


АНДРЕЙ ТОШЕВ, Акад.

1867 -1944

Роден в Стара Загора, завършва Одринската гимназия и висше образование – естествени науки в Брюксел. Възходящата му кариера на учител, дипломат, книжовник и академик е неразривно свързана с поддържането на българщината в Македония. Учител в българската гимназия в Солун (1888-1890; 1900- 1902). Сътрудничи в много български периодични издания. Български пълномощен министър в Цетина, Атина, Белград, Цариград и Bиена (1905-1919). Защитава българската национална кауза в Съюза на Обществото на народите, на Балканските конференции, на редица международни конгреси и срещи. Министър председател на България (1935).


Антон АНДРЕЕВ; 01. 01. 1945 г., Стара Загора; има две висши образования индустриална химия и икономика; работил е в КАТ, бил е заместник-началник на Старозагорския затвор.


Антония Стефанова СТРЕШКОВА – КАРАСТОЯНОВА; 11.10.1973 г., Стара Загора; юрист; висше образование


Антоанета Дончева Дончева; 24.09.1954 г., гр. Гълъбово, филолог английски език; висше образование


Антон Динев ТОДОРОВ; 19.08.1966 г., Раднево; политолог; висше образование; има издадени книги и над 200 публикации в националната преса в областта на политологията.

хоби: астрология

Девиз: Винаги се отнасяй с врага като с враг, защото той неизбежно ще се отнася с теб по този начин.


Антон Димов ДИМОВ; 11.12.1979 г., Раднево; икономист; висше образование


Anton_Mitov_resizedАНТОН МИТОВ, Проф.

1862-1930

Роден в Стара Загора. Завършва Академията за изящни изкуства във Флоренция (1885). Един от най-изявените представители на академима в българското изобразително изкуство. Инициатор за основаването на първото художническо сдружение „Дружество за поддържане на изкуството“ (1893) и на уреждането на първите художествени изложби в България. Редактор на първото българско списание за изобразително изкуство „Изкуство“ (1895-1899). Един от създателите на Рисувателното училище (дн. Художествена академия) в София (1896) и негов директор (1912-1918; 1924-1927). Дългогодишен популяризатор на изобразителното изкуство в България – изнася множество сказки, пише художествени критики и полемични статии. Участва в международните изложения в Париж, Чикаго, Сейнт Луис, Венеция. Награден със златен медал „За наука и изкуство“ (1927).


Антония Минчева Ганчева; 06.03.1963 г., Стара Загора; висше образование


 

Антония Тодорова ТОДОРОВА-СТОЙКОВА; 21.05.1969 г., Стара Загора; лекар; висше образование


Ариф Ахмедов АХМЕДОВ; 31. 09. 1975 г., Стара Загора; свещеник; средно образование;


Асен Костов ХАДЖИКОСТОВ; 06.03.1934 г., гр. Попово, Търговищко; технолог; събрал е колекция на тема „Св. Св. Кирил и Методий в световната нумизматика 19 и 20 век“, съдържаща над 160 единици метални пластики с образите на Св. Св. Кирил и Методий, отсечени по целия свят във връзка с духовни и граждански чествания на Светите братя. Най-ранните са от 1863 г. Последно колекцията е изложена в Министерството на културата по време на тържествата за 24 май 2002 г. Предстои издаване на каталог за нея на пет езика. Хоби: антична история, монетосеченето на Августа Траяна, археометрия.

Девиз: Никой не се е родил научен на този свят.


 

Асен Милчев МЛАДЕНОВ; 02.03.1957 г., Харманли; ветеринарен техник; средно специално образование

Хоби: коли


АТАНАС АТАНАСОВ ИЛИЕВ, Проф.

1893 -1985

Роден в Стара Загора Следва философия в Coфийския университет (1920), в Санкт Петербург и Париж. Специализира във Виена (1923-1924), в Лозана и пр. Началник е на културното отделение при МНП (193 1938). Ректор на българския университет „Св.Св. Кирил и Методий“ в Скопие (1942-1944). Преподавател по етика и естетика в Софийския университет (1944-1962), професор. Публикува в сп. „Златорог“, „Българска мисъл“, „Училищен преглед“,„Родна реч“ и др. Награден от френската академия на науките със златен медал „Ришельо“. Носител на орден „НРБ“ I ст. (1983).


Атанас Димитров СТОЯНОВ; 15.09.1943 г.; ветеринарен лекар; висше образование; научна област и постижения: Ветеринарно-медицински мениджмънт и законодателство. Съдебна ветеринарна медицина и история на ветеринарната медицина. Проучвания в областта на организацията и управлението на ветеринарното дело в България, в организацията и управлението на опазването на селскостопанските животни, опазването на околната среда и на хората от зоонози и хранителни отравяния. установяване на икономическата ефективност от ветеринарно-медицинската дейност. Разработки в областта на същността, видовете и формите на съдебната ветеринарно-медицинска експертиза. Съавтор на ръководства за практически знания по Организация и управление на ветеринарното дело и съдебна ветеринарно-медицинска експертиза. Монография „Конят като обект на покупко-продажба“, съавтор на „Социална промяна на българското село“ и др.

Хоби: „Моята работа е моето хоби“.


atanas atanasovАтанас Колев Атанасов

Роден на 3 април 1942 г. в с. Михалич, Хасковско. Завършва средно образование в Казанлък и Дър­жавно хореографско училище в София. След во­енната му служба в Стара Загора започва практи­ката му като хореограф. През 1965 година сфор­мира танцов състав при Профсъюзен дом на транспортните работници, който е един от пър­вите самодейни старозагорски състави, които участват на меж­дународни фестивали. Ръководител е на Ансамбъл за народни песни и танци към Окръжния народен съвет – Стара Загора, в който работи като методист в отдел „Култура” (от 1970). Сфор­мира първия професионален ансамбъл за народни песни и танци „Загоре” в града (1973) и има големи заслуги към неговата дейност като главен художествен ръководител и хореограф. Има големи успехи в турнета до – СССР, Чехословакия, Унгария, Ру­мъния, Полша, Турция, Австрия, Франция, Испания, Германия, Италия, Гърция, Дания и др., както и в страната ни. Създател е на Танцов ансамбъл при ДЗУ и на Танцов ансамбъл при Проф­съюзен дом за култура в Стара Загора. Създател е на танци: „Пролет пролети в Загора”, „Копаница”, „Тракийска младост”, „Пролетен женски танц”, „Коледари”, „Кукери”, „Птицата”, „Надиграване”, „Акрани”, „Ратай и девойка”, „Тракийски мъжки танц”, „Гълъбовска сюита”, „Девятка”, „Източнотра­кийски танц”.


Атанаска Атанасова Димитрова; 17.08.1954 г., с. Ресен, Великотърновско; машинен инженер; висше образование


АТАНАС ИВАНОВ

1810-1897

Роден в Стара Загора. Учи в Стара Загора, Свищов Букурещ, в Габрово и Копривщица при Неофит Рилски. Килиен учител в родния си град (1833-1837). През 1841 г. открива първото в Стара Загора светско взаимно училище. Учител е на Васил Левски. Преподава свещена история, катехизис, аритметика, география и църковна история, учителства в продължение на 44 години и си спечелва славата н един от най-популярните старозагорски възрожденски учители.


Атанас Иванов АТАНАСОВ; 28. 03. 1961 г., с. Недялково, Ямболско; математик; висше образование.


АТАНАС ГЪРДЕВ, Проф.

1896 – 1964

Роден в Стара Загора. Завършва Държавното музикално училище (1915-1920). Специализира фагот и композиция в в Пражката консерватория (1924-1929). Един от учредителите през 20-те години на музикалното дружество в родния си град. Фаготист е в Народната опера, София. Солист-фаготист в Царския военен симфоничен оркестър (1937-1942). Музикален педагог, диригент, фаготист. Ректор на Музикалната академия (1947-1948).


atanas lozkov atanasov_resizedАтанас Лозков Атанасов

Роден на 2 октомври 1972 г. в Стара Загора, в семейст­вото на Лозко и Златка Лозанови. Има сестра Верги­ния. Завършва XI-то ОУ „Н.Лилиев” и СПТУ по об­лекло и обществено хранене, специалност сладкарс­тво в града и ЗИХВ, специалност хладилна техноло­гия, в Пловдив. Началник е на лаборатория „Загорка” в Стара Загора, а след това работи в Пловдив. Танцьор е в АНПТ „Зорница” в Стара Загора (1980 – 1989). Участва с ансамбъла в концерти в града и страната. Награден е с грамоти на Републикан­ски фестивали на художествената самодейност. Има съпруга Катя и синове – Лазар и Момчил.

*Танцьор е в ансамбъл „Пълдин” в Пловдив (1989 – 2000).

Атанаска Младенова АНГЕЛОВА; 11. 12. 1964 г., гр. Шивачево; учител; висше образование


atanas lazov_resizedАтанас Стоев Лазов

Контрабасист в оркестър „Зорница”.


 

Атанас Стоянов ВЕЛЕВ; 09.06.1959 г., Стара Загора; филолог; висше образование СУ „Св. Климент Охридски“; един от създателите на НПС „Подкрепа“ и СДС Ст Загора.


Атанас Стоянов МОЛЛОВ; 22.08.1961 г., Стара Загора; завършил е висше образование, специалност ТВ и филмова журналистика в Чешка република, Прага, Карлов университет; работил в Радио „Стара Загора“, Българска национална телевизия, като журналист в 36-то и 37-мо Народно събрание, издател на Първия безплатен вестник в България

Хоби: риболов

Девиз: Няма начин да няма начин.


АТАНАС ТРИФОНОВ ИЛИЕВ

1852-1927

Роден в Стара Загора. Завършва земеделско училище в Табор, Чехия и славянска филология в Пражкия и Белградския университет. Префект (окръжен управител) на Стара Загора (1884-1885). Уредник на Сборника за народни умотворения, наука и книжнина (1888). Директор на Старозагорската девическа гимназия (1892-1900; 1903-1906), с изключителен принос за издигането й като голям просветен център. Член на Висшия учебен съвет при МНП (1895-1900). Началник на Училищния отдел при Българската Екзархия в Цариград (1900-1903). Един от основателите и пръв председател на Археологическото дружество „Августа Траяна“ (1907) и на Музикално дружество „Кавал“ (1897). Член на БКД (дн. БАН). Народен представител в XV ОНС (1911-1913).

Отличен с ордени „Св. Светослав“ III ст., руски (1880); „За гражданска заслуга“ IV ст. (1892, 1922); „Св. Александър“ IV ст. (1898).


 

Атанас ЩЕРЕВ; 03.04.1945 г., Първомай; лекар; висше медицинско образование, специалност акушер-гинеколог; депутат от 27 старозагорски избирателен район; парламентарна група НДСВ, председател на Комисията по здравеопазването, член на Комисията за борба с корупцията.


Атанас Янев АТАНАСОВ; 27. 05. 1971 г.; инженер; висше образование;