Категория: Българска гордост

Личности и събития със значим принос за утвърждаването на българщината, предизвикващи у нас чувство за българска гордост.

Съкровищата на България: Археологически резерват Плиска

Националният историко-археологически резерват „Плиска“ се намира на 28 километра североизточно от град Шумен и на два километра от съвременния град Плиска. Той е част от Стоте национални туристически обекта. Плиска….

Съкровищата на България: Долината на розите

Розовата долина като географско определение са земите на подбалканските полета между Стара планина и Средна гора. Самата долина има специфичен климат, изразяващ се с кратка мека зима и продължителна топла….

Съкровищата на България: Летнишко съкровище

Откриването на съкровището от Летница става съвсем случайно. Работници от земеделското стопанство копаели в двора в основите на стопанска сграда. Така те попаднали на бронзов съд, обърнат с устието надолу,….

Съкровищата на България: Преславско съкровище

Открито случайно, при земеделски работи преди повече от четвърт век, Преславското съкровище и до днес е една от най-богатите и бляскави находки от българското Средновековие. То представлява най-голямата средновековна находка….

Съкровищата на България: Боровско съкровище

В северния български град Борово, намиращ се близо до гр. Бяла в Русенска област, през 1974 г. е открито уникално древнотракийско съкровище. Съкровището се състои от пет сребърни съда с….