Изложба „Защо добре“

Изложба Абстрактен Концептуализъм, 22-31 Юли.
Александър Михайлов, Боян Славов, Дилян Бакалски, Димо Димов, Милен Алагенски, Нено Бакалски, Огнян Иванов, Неизвестен автор.