В какви специалности могат да продължат образованието си завършилите Колеж по охрана и сигурност в Стара Загора

Специалността „Организация на охранителната дейност“ в Колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец“ в Стара Загора е акредитирана от  Нов Български Университет и ВСУ „Черноризец Храбър“.

Колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец“ в Стара Загора обявява прием за учебната 2022-2023 година

Завършилите успешно Колежа могат да продължат обучението си с признаване на кредити за придобиване на висше образоване в бакалавърска и магистърска програма „Гражданска и корпоративна сигурност”, „Национална сигурност“, „Противопожарна охрана“, „Бизнес администрация и мениджмънт“, „Външно-икономически връзки“ и др.

Допълнителни дейности в Колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец“ – Стара Загора

На завършилите Колежа се издава EUROPASS – приложение към документа за професионална квалификация. Europass улеснява комуникацията между работодатели, кандидати за работа, образователни институции и студенти във всички европейски страни.

Контакти:

АДРЕС: гр. Стара Загора, ул. „Бойруград“ №87

GSM: +359 888 111 449
e-mail: securitycollegе@abv.bg
[email protected]

(Visited 17 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!