Съкровищата на България: Мадарският конник

Мадарският конник се намира в североизточна България, близо до с. Мадара и на 20 км от гр. Шумен. Представлява скален релеф, изсечен върху отвесна скала на 23 м височина, през VIII в. – IX в. В естествена големина са изобразени конник в ход надясно, подскочило куче, което го следва, и прободен с копие лъв, повален под предните крака на коня. Композицията символизира победа над врага. Зад гърба на конника личи високо облегало на седло. Десният крак на конника е пъхнат в стреме, на гърба си носи калъф за лък. Върху забитото в лъва копие личи знаменце, а зад коня има тичащо куче. Предполага се, че е изобразен хан Тервел като победител. Изображението напомня триумфалните сцени в релефната пластика на иранския изток и античните художествени традиции. Детайлите подкрепят тезата за прабългарския произход на релефа. Надписите са на гръцки език и съобщават за събития между България и Византия през VIII в. – IX в. при хановете Тервел, Кормисош и Омуртаг. Мадарският конник е част от Националният историко-археологически резерват Мадара. Бил е свързан със създадения от хан Омуртаг, на терасата под скалите, голям култов комплекс, включващ: езическо светилище, капища (езически храмове), дворцови и жилищни сгради и други постройки. Мадарският конник е единственият скален релеф в Европа от ранното Средновековие. През 1979г., на сесията на Комитета за световно културно и природно наследство, състояла се в гр. Луксор, Египет, Мадарски конник е включен в Списъка на световното културно и природно наследство.

(Visited 39 times, 1 visits today)

image0 (9K)