Желю Желев: Хората се разпознават накрая, когато смъкнат маските си

Ето 10 от най-ярките  изказвания на първия демократично избран Президент на България д-р Желю Желев през годините:

– „Българският народ ме удостои с честта да ме избере за президент на Република България. В хилядолетната история на България аз бях първият държавен глава, който е застанал начело на страната не чрез наследяване на властта по силата на династическия принцип, не чрез заговор или преврат, не чрез кръвопролитно въстание или революция, не с щиковете на чужда армия, окупирала страната, а чрез свободната воля на българския народ, изразена в преки, свободни и демократични избори“.

– „Политиката се смята за една от най-мръсните сфери на човешката култура. Но в нея има етика и естетика.“

– „Исторически нещата никога не се повтарят. Или ако се повторят, то е веднъж като трагедия, втори път като фарс.“

– „Хората се разпознават накрая, когато смъкнат маските си.“

– „Една влакова композиция и си милионер“. Желю Желев е убеден, че нечистият капитал в България се е родил покрай ембаргото върху вноса на сръбски стоки в Косово.

– „Политиците ни нямат опит за управление в демократични условия.“ (2014 г.)

– „Комунизмът е по-страшен от фашизма, инкриминирайте го.“ (2014 г.)

– „Правителството да се поучи от кабинета на Димитър Попов, който изпълни цялата си програма.“ (2013 г.)

– „Костов не ставаше за политик.“ Според бившия президент на България, Иван Костов няма манталитета на народен представител. (2014 г.)

– „Най-голямата грешка на прехода е пропускът да бъде забранена Българската комунистическа партия БКП“ (БСП).


image0 (9K)