Отговори на задачите

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1 – 2, Задача 2 – 4, Задача 3 – 2, Задача 4 – 5, Задача 5 – 1, Задача 6 – 5, Задача 7 – 3,  Задача 8 – 4, Задача 9 – 2,Задача 10 – 5, Задача 11 – 4, Задача 12 – 3, Задача 13 – 2, Задача 14 – 1, Задача 15 – 2, Задача 16 – 4, Задача 17 – 1, Задача 18 – 2, Задача 19 – 4, Задача 20 – 4, Задача 21 – 5, Задача 22 – 3, Задача 23 – 5, Задача 24 – 2, Задача 25 – 3, Задача 26 – 5, Задача 27 – 2, Задача 28 – 2, Задача 29 – 4, Задача 30 – 3, Задача 31 – 3, Задача 32 – 3, Задача 33 – 2, Задача 34 – 4, Задача 35 – 5, Задача 36 – 2, Задача 37 – 3, Задача 38 – 1, Задача 39 – 4, Задача 40 – 2, Задача 41 – 5, Задача 42 – 4, Задача 43 – 4, Задача 44 – 3, Задача 45 – 3,  Задача 46 – А-3/В-2, Задача 47 – А-2/В-5, Задача 48 – А-5/В-4, Задача 49 – А-1/В-2, Задача 50 – 5, Задача 51 – А-2/В-1, Задача 52 – А-1/В-2/С-5/D-3, Задача 53 – А-5/В-2/С-1/D-4, Задача 54 – А-1/В-2/С-2/D-5, Задача 55 – А-2/В-5/С-1/D-2,

 

Обратно към тестовете: ТУК

.

 

 


image0 (9K)