ЕВН разработват нови профили за своите клиенти

Стандартизираният товаров профил отчита типа на обекта, външната температура, характеристиката на деня от периода и сезона. Основен фактор при разработване на профилите за битови клиенти е начинът на отопление, тъй като той  играе основна роля при потреблението.

Девет стандартизирани товарови профилa са разработени от EVN България Електроразпределение. Те са за клиенти, чиито електромери към момента не позволяват почасово измерване на електроенергията. Профилите са: три за битови, пет за стопански клиенти и един за улично осветление.

Предстои Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да изрази своето становище по предложените профили. В случай, че е необходимо профилите да бъдат допълнени, EVN България ще качи в интернет страницата си допълнените или изменени профили за обществено обсъждане.

Според Правилата за търговия с електрическа енергия на КЕВР стандартизиран товаров профил е „поредица от коефициенти, която отразява почасовото разпределяне на потреблението на активната електрическа енергия за тип обект за даден период от време.”

Стандартизираният товаров профил отчита типа на обекта, външната температура, характеристиката на деня от периода (работен, почивен, празничен) и сезона (летен, зимен, преходен). Основен фактор при разработване на профилите за битови клиенти е начинът на отопление, тъй като той  играе основна роля при потреблението.

За стопански клиенти без електромери с почасово измерване, профилите варират основно според специфичния интензитет на потребление през денонощието, в зависимост най-често от производствения цикъл.


image0 (9K)