Автор: Мая Матева

7 факта за община Полски Тръмбеш, които не знаем

Oбщина Полски Тръмбеш обхваща един град и четиринадесет села. Общината е разположена в североизточната част на Област Велико Търново. ЗАРАТА ви припомня някои позабравени или пък непознати факти свързани с….

Приключва проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на Община Стара Загора“

Проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци“ №BG16M1OP002-2.010-0020 по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” На 05 януари /сряда/ 2022 г. на….

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!