Община Стара Загора дава 9 000 лева за доставка на зърнен и комбиниран фураж

Възложител: Община Стара Загора
Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0001
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:
Начин на възлагане / пазарни консултации: Публично състезание
Обект на поръчката: Доставки
Наименование: „Доставка на зърнен и комбиниран фураж за изхранване на тревопасни животни и птици в Зоопарк – Стара Загора“
Кратко описание:
Предметът на поръчката е доставка на зърнен и комбиниран фураж за изхранване на тревопасни животни и птици в Зоопарк – Стара Загора – приблизително 1 840 кг месечно, или 22 080 кг годишно.
При изпълнение предмета на поръчката е необходимо да се доставя зърнен и комбиниран фураж за изхранване на тревопасни животни и птици в Зоопарк – Стара Загора – приблизително 1 840 кг месечно, в приблизителни количества както следва:

Пшеница – 800 кг
Царевица – 200 кг
Овес/ечемик – 400 кг
Слънчоглед – 100 кг
Просо – 40 кг
Комбиниран фураж за щрауси/разплодни – 200 кг
Комбиниран фураж за кокошки носачки – 80 кг
Комбиниран фураж за пилета/стартер – 20 кг

Фуражите да бъдат придружавани с документи, съгласно изискванията на съответната нормативна уредба.
Доставките трябва да бъдат извършвани периодично по заявка на Възложителя до Зоопарк – Стара Загора.

Прогнозна стойност (без ДДС) BGN 9000,00
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: Краен срок за подаване: 11 февруари 2021 (четвъртък), 23:59

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!