ЛЯТОТО И ЧИТАЛИЩЕТО

В-к „Септември” брой 93, 1980 година

Младежите от Стара Загора разполагат с още едно приятно място, където могат да потанцуват това лято – на тяхно разположение е терасата на филиалното читалище „Климент Охридски” всяка вечер без събота и неделя от 20 до 22 часа. Тази своеобразна дискотека на открито се роди от съвместната инициатива на ОНЧ „Родина” и общинския комитет на комсомола. Дискотеката е само момент от лятната работа на читалището в осмисляне на културния отдих на трудещите се и младежта.
-Тази година – споделя Йорданка Христова, завеждаща културно-масовата работа при читалището –нашите усилия са насочени към изграждане на по-гъвкава система от културни дейности. Стремим се да обхванем трите възрастови групи – децата и пионерите, младежите и възрастните – предимно селскостопански работници и специалисти, заети в прибирането на реколтата, за които подготвяме концерти предимно на открито.
През летните месеци е особено оживено в детския отдел и в осемте филиала на читалищната библиотека. твърде дълги са списъците с книгите, които децата трябва да прочетат през лятото. На тяхно разположение е и лятната читалня в комплекс „Пионерия” в парк „Ленин”. За да се осмисли свободното време на децата, обикновено сутрин в детския отдел на читалищната библиотека се обявява час на приказката. В клубовете „Млад приятел на книгата” участниците в тях помагат в подвързването и подреждането на книгите.
С особен интерес от страна на селскостопанските работници, на механизираните отряди от клоновите стопанства на АПК „Загоре” се посрещат младежките културни бригади, изградени от изявени самодейци, които изнасят поздравителни концерти на полето. Заедно с тях пътуват и лектори от дружество „Георги Кирков”, които изнасят подходящи беседи. С успех по време на жътвата се представи битовият оркестър от ансамбъл „Зорница” с ръководител Димитър Динев.
С популярност се ползват и концертите на вокално-инструменталния състав „Рома” за народна и жанрова музика при филиалното читалище в квартал „Лозенец” с ръководител Александър Михайлов. Съставът е един от най-търсените, не само в селищната система, но и в окръга. Като прибавим към богатия репертоар от български народни песни, музика на балканските народи, унгарска, гръцка и испанска фолклорна музика чудесното темпераментно изпълнение на участниците в състава. „Рома” се утвърждава сред публиката със своето майсторство в един специфичен жанр на естрадата.
Въпреки ваканционните дни за болшинството от съставите на ОНЧ „Родина” животът тук не престава, тъй като лятото поставя свои задачи. Сега след приключване на жътвената кампания усилията на читалищното ръководство трябва да бъдат насочени към една по-интензивна концертна дейност и в окръжния град.

image0 (9K)

Донка АРНАУДОВА

 

(Visited 2 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!