Мая Манолова с Национална кампания „Великден за всеки“ набира средства за пенсионери

Националната кампания Великден за всеки тази година се провежда под патронажа на омбудсмана на Република България. Инициативата е насочена към традиционно най-бедните членове на обществото ни – поколението на нашите родители. Идеята на кампанията е да се наберат средства, с които да се закупят ваучери за храна, всеки от които на стойност 20 лева. С тях притежателите им ще могат да пазаруват в магазините, които са част от веригите BILLA, LIDL, METRO, КAUFLAND. Ваучерите ще бъдат раздадени по предварително уточнени поименни списъци, предоставени ни от пенсионерските клубове в страната. С  тях ще бъдат подпомогнати онези пенсионери, чиято пенсия е над минимума от 300 лева и по тази причина няма да получат надбавка от 40 лева, която правителството отпуска за празника.

Средствата ще се набират по банкова сметка в СИБАНК, разкрита конкретно и единствено за целите на кампанията, като титуляр е нашият партньор – Български червен кръст (БЧК).

IBAN:   BG03BUIB98885029906100

Банков код:BUIBBGSF

Изрично Ви молим, при попълване на платежното нареждане да посочите общината, за която правите паричното дарение. Целта е децентрализация на набраните средства, така че да е ясно с какъв паричен фонд разполага всяко от населените места и съответно със съответната сума да бъдат закупени ваучери.

Партньори на кампанията Великден за всеки са БЧК, Национален алианс за работа с доброволци (НАРД), Хранителна банка, четирите вериги BILLA, LIDL, METRO, КAUFLAND и местната власт.

При желание за финансова подкрепа на инициатива и за Ваше улеснение, наш представител може да Ви посети на място на посочен от Вас адрес. Информация как да стане това може да получите на телефони: 02 / 8106911, 0898 240709 , 0887 750 121. 

Мая Манолова
Омбудсман на Република България


image0 (9K)