На заседанието на общинския съвет в Нова Загора беше отхвърлено предложението за подписване на запис на заповед в полза на община Ямбол

Днес (23 април) се проведе петдесет и третото заседание на общинския съвет в Нова Загора.

В дневния ред бяха включени общо 52 точки, като към тях бяха добавени още шест. На сесията беше разгледан и приет отчетите за дейността на „Общински пазари – НЗ“ ЕООД и на МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД.

Особено внимание беше отделено на приемане на решение за подписване на запис на заповед в полза на община Ямбол – водещ партньор в регионалното сдружение „Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол“. Повторното включване на точката в дневния ред предизвика значително недоволство в съветниците. Отново бяха изказани мнения от членовете на различните групи в общински съвет, че за успешната реализация на проекта не е необходимо кметът на общината да поеме ангажимент за подписване на запис на заповед. След станалите разисквания предложението беше категорично отхвърлено от всички общински съветници.

Четири от точките бяха върнати за доразглеждане на следващо заседание, поради неясноти и искане за допълнителна информация.

(Visited 12 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

image0 (9K)