Опасност от шпионаж и саботаж сваля фереджета и чалми през 1943 г.

По повод разгорялата се дискусия дали подобни забрани са основателни наш репортер откри интересни заповеди от 1943 г., свързани с облеклото на българите мохамедани.

Оригиналите се пазят в Държавния архив. Първата заповед е издадена на 13 февруари от якорудското селско общинско управление. Заповядва се „да се оказва пълно съдействие на органите на общината за премахване носенето на фесове и чалми от българите мохамедани в селото, които да се заменят с общонародни шапки“.

[ad id=“225664″]

За жените е разпоредено да открият лицата си и да прекроят фереджетата на манта и да премахнат носенето на хавлии и черги от главите си.

Основанията за тази забрани са свързани с войната, пише в мотивите. Посочва се, че всеки гражданин трябва да бъде легитимиран пред властта. Прави се, за да се предпазят от шпионаж, от една страна, и от „саботажни действия от лица, които, преоблечени в разни дрехи и със забулени лица, биха се укрили лесно от властта“. Разпореждането на държавната власт се позовава и на заповед на околийския мюфтия, издадена малко по-рано. Според нея се нарежда на всички българи мохамедани „да премахнат веднъж завинаги носените досега фесове и чалми, които да заменят с общонародни шапки, а жените да открият лицата си и прекроят фереджетата в по-прилична форма“.

[ad id=“263680″]

По време на тази кампания местните власти явно сериозно са се престарали в изпълнение на заповедите на началниците. Само месец по-късно, на 11 март, Министерството на външните работи и на изповеданията изпраща писмо до околийския управител на Пещера и Разлог заради сигнали на българи мохамедани от Якоруда, Чепино, Костандово и др. Те се оплакват, че насилствено са заставяни да „заменят фесовете си с други шапки, а жените да открият лицата си и прекроят фереджетата по модерен начин с талия“.

[ad id=“238430″]

На непокорните са отнемани и унищожавани фереджетата и фесовете, не им се давали хлебни дажби. „Г-н управител, предупредете административните и общински органи, че прокарването на реформата в облеклото, имената и традициите на българите мохамедани чрез принудителни мерки е недопустимо.

Властта е длъжна да осигури спокойствие и пълна свобода на това население, като се предостави то съзнателно и доброволно да възприеме препоръчаната реформа от лица из техните среди“, се казва в писмото на министерството.

Източник: 168chasa

 


image0 (9K)