Пеликаните се завръщат в езерото „Сребърна“

Колонията къдроглави пеликани, които живеят в природния резерват „Сребърна” край Силистра, се увеличава. По данни на екоинспекцията в Русе 35 птици от защитения вид вече подготвят гнездата си за новия размножителен сезон. 20 от тях са се настанили върху наколната платформа, подготвената от природозащитниците, а други 15 се канят да гнездят в тръстиковите блата.

Езерото „Сребърна”, което в средата на януари бе сковано от лед бавно се размразява. В свободните му от заледяване територии има големи струпвания на неми лебеди, зеленоглави патици и водни кокошки. Поради ниските нива на река Дунав захранващия канал, който пълни с вода езерото на пеликаните, в момента е празен. В началото на февруари нивото на водното огледало в „Сребърна” е 215 сантиметра, сочат измерванията на РИОСВ в Русе.


image0 (9K)