Проекции на бъдещето

От брой 1 на вестник Септември 1980 година

Младежта винаги е била надежда за човечеството. А да бъдеш самото утрешно човечество в днешните дни на социализма, да внасяш бъдещето в тях, да имаш щастието и отговорността на онази съдбовна крачка, която ще съединини предимствата на нашия строй с възможностите на съвременността – това е наистина велика мисия. Велико призвание и същевременно най-големият исторически шанс на сегашните млади поколения.
Година и половина преди Националната комсомолска конференция – първата в живота на Димитровския комсомол – писмото на др. Тодор Живков до Централния комитет на ДКМС стана програма за поврат в комсомолската дейност, за промяна на критериите и подхода към младите хора. С дълга пред тези изисквания, но и със самочувствието от своя труд, в зала „Универсиада” заседаваха избраниците на българската младеж. Чест и гордост за нея е, че делегати на големия форум бяха първенците в труда, учението и спорта, най-изявените млади творци на изкуството и техническия прогрес, любимците на комсомолските дружества в организации, носители на държавни и правителствени награди и отличия.
Те решаваха каква трябва да бъде младостта на България. Те гласуваха за нейното бъдеще. На техните ръце, вдигнали червените делегатски карти, на сърцата им, които съживиха думите и песните, може да се вярва! Заедно с гостите на Националната комсомолска конференция – партийни, държавни и стопански ръководители, ветерани на антифашистката борба, герои на труда, дейци на науката и изкуството – те приеха девет дългосрочни програми и проектозакон за младежта в НРБ.
В същност деветте програми са девет елемента от комунистическото израстване на младото поколение. Решаването на съвременните проблеми е възможно само в единството на трудовото, техническото, идейно-политическото, нравственото, естетическото, семейното и физическото възпитание на младите хора. Само такъв движещ фактор може да направи България една от най-развитите страни в света към 2000-та година, както повеляват партийните изисквания. Само ако постави в центъра на своята работа общозначимите цели на нашето време и на нашето общество. Димитровският комсомол ще бъде истински градивна сила.
Програмите за изпълнение на задачите, произтичащи от писмото на др. Тодор Живков до Централния комитет на ДКМС, спускат в настоящето на днешната българска младеж проекциите на бъдещето. Програмите я въоръжават с уважение към прогресивните традиции на нашия народ, давайки й стоманата и кристала на най-силното и най-святото оръжие. Те я тласкат към висотата на полета и към самочувствието на онези, които са решили да щурмуват небесата.
Младежта трябва да се научи да мисли съвременно!
Младежта трябва да се научи да работи съвременно!
Младежта трябва и да живее по новому!
Това са повелите на БКП, на първата Национална комсомолска конференция. Съвременно – това значи младежта да бъде не само на равнището на ХХ век, но в определена степен и на ХХІ век. Това е задачата на съвременното поколение на България. Това е условието да бъдем съвременни!
Налице са всички предпоставки за изпълнение на програмата. Приетият проектозакон за младежта, който е изключително важен документ, изразява основните постановки за работа сред младото поколение, залегнали в новата програма на партията, грижата и доверието на държавата в обществото на развитието на младежта. Главното сега е – реализация на идеите и задачите от писмото. Настъпи времето на конкретните дела в конкретните резултати. Партията очаква от нас не декларации и красиви думи, а реални промени: очаква енергия не за свирката, а за локомотива на историята, за неговото движение напред. Защото според знаменитите думи на Маркс „всяка крачка реално движение напред струва повече от дузина програми”.

image0 (9K)

Петя Ангелова

(Visited 5 times, 1 visits today)

error

Харесва ви статията? Споделете,моля!