Собствениците в кв.“Бедечка“ с грандиозни проекти за облагородяване на района

Собствениците на земя в кв. „Бедечка“ са на мнение, че Община Стара Загора само би спечелила от застрояването на района, защото те са готови да изградят голяма част от инфраструктурата (улици, канализация, кръгови кръстовища) в новия квартал със собствени средства. Като за новите имоти ще се плаща за разрешителни, за проекти, както и в по-късен етап данъците за тях ще отиват в общинската хазна. Освен това собствениците предвиждат построяването на параклис с 200 кв.м. площ в един от имотите, който ще се ползва от цялото гражданство. Проектът им е и за повече от 20 парка с площ около 5 дка. и запазване на ценните дървесни видове в спорния район.
В момента има излязло разрешение за строеж на ниско строителство до 10 метра, с интензивност 1,2%, плътност 40% и минимум 40% озеленяване.


image0 (9K)