Откъде идва изразът „Гаранция – Франция“?

[ad id=“225664″]

Само българите казваме „Гаранция – Франция“.

Откъде е произлязъл този израз?

Съществуват две основни теории по въпроса. Според привържениците на първата – изразът е възникнал през 1939 година във връзка с нападението над Полша от страна на Германия. Тогава Франция и Великобритания едностранно дават гаранция за сигурността на Полша, но както знаем от историята това обещание не се спазва. А самата гаранция тогава е била широко обсъждана от коментаторите на международната политика.

[ad id=“237001″]

Интригата е била дали Хитлер ще се уплаши от гаранцията или просто ще я пренебрегне.
Възможно ли е от там да е дошъл и изразът „Гаранция – Франция“ в нашия език?

Според другата теория – в основата на словосъчетанието стои Наполеон. Привържениците на тази идея смятат, че той е приемал Франция като гаранция едва ли не за всичко и така е произлязъл въпросният израз.

Дали някоя от двете теории е вярна?


image0 (9K)