НАЙ-НОВИ:

Проектът “Информирани и отговорни към природата и самите себе си “ се радва на широк интерес сред малцинствата в град Казанлък

„Ние не сме наследили природата от предците си, а сме я взели назаем от децата си”. Под това мото продължава работата на СНЦ „Подкрепа и развитие“, в партньорство с Община Казанлък по проект “Информирани и отговорни към природата и самите себе си“ финансиран от фондация ЕкоОбщност по програма „Съгради Промяна“, изпълнявана с подкрепата на Фондация „Чарлз Стюарт Мот”.

С голям интерес сред ромското население бяха посрещнати организираните от сдружението беседи и дискусии на теми: „Разделно събиране на отпадъците и рециклиране“ и „Хигиената, като превенция срещу инфекциозните заболявания“. Бяха обсъдени проблемите, свързани с наличието на нерегламентирани сметища и третирането на отпадъците. Вниманието на присъстващите бе насочено към възможностите за тяхното повторно въвеждане в употреба.

Акцентирано бе върху необходимостта от формиране на екологосъобразно поведение и навици сред населението, особено у подрастващите, повишаване на обществената култура и съзнание по проблемите на околната среда и реализация на ефективно разделно събиране на отпадъци от опаковки като първи стъпки към подобряване на качеството на живот на населението чрез осигуряване на благоприятна околна среда и запазване природните дадености на региона.

Бяха раздадени брошури с информация на достъпен език за начините за разделно събиране и рециклиране на отпадъците.

Целта на организаторите бе привличане на ромската общност в процеса на реализиране на следващите дейности по проекта: изграждане на площадка за разделно събиране на отпадъци, почистване, залесяване и обособяване на място за отдих в кв.Кармен,засилване на активността и сензитивността на гражданите към проблеми, свързани с околната среда. ЗА ДА ПОДОБРИШ ИМУНИТЕТА СИ, ВИЖ ТУК!

-->
Най-нови