Рашко Стойков: Нямам нужда от много приятели. Стигат ми двама, трима…

ПРИЯТЕЛИ

На Жеко Христов

Нямам нужда от много приятели.
Стигат ми двама, трима.
Ала такива, че във сърцата им
рани от моите болки да има.

Ала такива, че техните радости
в мойте очи да греят.
В мойте редки и трудни празници
техните песни да пея.

Ала такива, че гарван ли грака,
гръм ли удари, свят ли помръкне –
даже и в гроба да знаеш, че някой
рови земята – да те измъкне!

1978 г.


image0 (9K)